Горещите земни недра в бъдеще могат да станат източник на евтина и чиста енергия

Горещите земни недра в бъдеще могат да станат източник на евтина и чиста енергия

Свръхгорещите породи дълбоко в земните недра могат да станат източник на достъпна и екологично чиста енергия в обозримо бъдеще. Това се казва в отчет на организацията Clean Air Task Force (CAFT).

Учените са стигнали до извода, че комерсиалната цена на дълбочинната геотермална енергия ще е от $20 до $35 за мегават час, което е съпоставимо по цена с производството на електричество от газовите електроцентрали.

Основният проблем на този метод засега остава неговата трудна достъпност. За да се стигне до достатъчно горещи (400-550°C) породи трябва да се сондира на дълбочина над 10 километра. Това е приблизителният предел на съвременните технологии. Предполага се, че технологии за сондаж на търсените дълбочини ще се появят през 2030-те години.

Системата ще работи по следния начин – в свръхдълбоката шахта по тръби се нагнетява вода, която след това се връща в прегрято или “свръхкритично” състояние – в тази форма веществото едновременно притежава свойствата на газ и течност. Прегрятата вода се насочва към турбините на електрическите генератори.

За комерсиализирането и широкото приложение на геотермалната енергия от свръхгорещи породи ще са нужни нови технологии, в това число и методи за свръхдълбочинно сондиране, устойчиви на високи температури материали и инструменти. По данни на CAFT, днес с помощта на геотермална енергия се изработва само около 16 гигавата електричество в цял свят – 60 пъти по-малко от енергията, произвеждана от соларни панели.

Енергия