Предимствата на електронната търговия в ERP

Предимствата на електронната търговия в ERP

Интегрирането на ERP с електронната търговия е от решаващо значение за всяка компания, която иска да остане конкурентоспособна. Нека видим в конкретни детайли защо това наистина е така.

Премахване на човешките грешки

Интегрирането на ERP с платформата за електронна търговия по същество елиминира възможността за човешки грешки и пропуски, които могат да се окажат вредни за компаниите. Най-честите грешки са свързани с неавтоматизирани процеси и включват сгрешени количества за поръчки или адреси, неточно състояние на инвентара, липсваща или невярна информация и сгрешени цени и актуализации, което води до допълнителни разходи, загуба на продажби и, в крайна сметка, до недоволни клиенти.

Данни в реално време

С интеграцията на ERP с платформата за електронна търговия никога повече няма да се сблъсквате с проблема с приемането на онлайн поръчки за продукти, които са изчерпани. Данните за наличностите във вашата ERP система ще се актуализират почти в реално време въз основа на количествата, продадени/поръчани на вашия сайт за електронна търговия. Ще имате достъп до точна информация за тях по всяко време, като по този начин можете да вземете правилните решения и следователно да намалите възможността за загуба на продажби и клиенти.

По-голям контрол и по-добри анализи

Ангажирането с клиентите и разбирането на техните нужди е от жизненоважно значение за бизнеса. Достъпът до данни чрез ERP система улеснява анализа на търсенето на продукти въз основа на демографските данни, което позволява по-добро бюджетиране и планиране, както и по-ефективна маркетингова стратегия.

Доволни клиенти

Актуалната информация за продукта, доброто проследяване и точността при отчитането на наличностите във вашия уеб магазин, ще ви помогне не само да увеличите ефективността на бизнеса си, но и да подобрите степента на удовлетвореност на клиентите си. Обратната връзка на доволен клиент може да бъде по-полезна за вашия бизнес от всяка друга маркетингова стратегия. Разбира се, важно е да бъдете и вие доволен клиент на доставчика на вашата ERP система. Проверете възможностите на българския пазар внимателно, като добър вариант е продуктът Soft1 Cloud ERP.

Намалени оперативни разходи

Интеграцията на ERP с платформата за електронна търговия води до значително по-ниски разходи. Няма нужда да наемате допълнителен персонал, който да управлява вашия сайт по отношение на актуализиране на цени, продукти и снимки. Показването на поръчките, актуализирането на информацията и фактурирането на клиентите се извършват автоматично, което води до намалени разходи за труд и в същото време елиминира всички скрити разходи, дължащи се на човешки грешки.

Софтуер Технологии