Полярните сияния са пробили дупка в озоновия слой с диаметър 400 км

Полярните сияния са пробили дупка в озоновия слой с диаметър 400 км

Макар полярните сияния да изглеждат доста необичайно и впечатляващо, учените са открили, че някои техни типове нанасят значителна вреда на озоновия слой на Земята. Предизвиквани от слънчевите изригвания, аврорите, в това число и протонните сияния, които се случват далеч от полюсите, вредят на Земята. До неотдавна учените имаха малко информация за ефектите, които тези явления предизвикват.

Както съобщава Space.com, екип от японски изследователи са открили, че едно подонно сияние е предизвикало образуването на дупка в озоновия слой с диаметър около 400 км – голяма част от озона в това място буквално е изчезнала в течение на час и половина.

Макар изолираните протонни сияния да не са толкова ярки както класическите, те се виждат с просто око. Заредените частици от слънчевите изригвания обикновено остават във външния и вътрешния радиационни пояси на Ван Алън, което предотвратява тяхното попадане на Земята и превръщането ѝ в пустиня подобно на Марс. Но някои частици преодоляват радиационните пояси и взаимодействат с атмосферата, като заобикалят зашитата на магнитните полета. Взаимодействието на частиците с атмосферата води до образуване на оксиди на азота и водорода, които на свой ред разрушават озоновия слой в мезосферата. За щастите, атмосферата остава цяла и незасегната.

В същото време, макар озоновият слой в мезосферата да се възстановява по-бързо, отколкото озоновите дупки в стратосферния озонов слой, често предизвикани от човешката дейност, изолирани протонни сияния все пак предизвикват промени в земната атмосфера. Освен, че предизвикват нарушена работа на сателите и енергийна инфраструктура, различни космически катаклизми могат да застрашат здравето астронавтите.

Очаква се, че откритието на учените ще спомогне да се предсказва “времето” в космоса и вероятно да се прогнозират сиянията и доколко те ще са вредни за атмосферата на нашата планета.

Наука