Земята може да се стори необитаема на извънземните

Земята може да се стори необитаема на извънземните

Изследователи от Швейцарското висше технически училище в Цюрих са стигнали до извода, че откриването на признаци на живот на Земята може да зависи от сезона и обзорния ъгъл, който извънземните астрономи са избрали за наблюдение. Работата на учените е публикувана в електронния каталог Arxiv.

За определяне на условията на планетите извън Слънчевата система астрономите използват ултравиолетовото и инфрачервеното лъчение. Използваните уреди позволяват да се определят свойствата на повърхността и атмосферата на планетата и да се оцени възможността за съществуване на живот. Като използват спектъра, получен с помощта на инфрачервена сонда на борда на сателита NASA Aqua, швейцарските астрономи откриват, че резултатите от наблюдението силно се влияят от сезоните.

Топлинното излъчване на Земята може да съответства както на оптималните за живот условия, така и на неблагоприятните, Освен това, топлинното излъчване силно се различава в зависимост от региона. В частност, погледът от полюса в северното полукълбо и наблюдението от екватора в Африка показват годишна промяна от 33% и 22%.

Изследването показва, че планетите са живи и динамични системи, които не могат да бъдат характеризирани с един спектър от топлинното излъчване. Необходими са изследвания на влиянието на облаците върху спектрите на планетата. Но като цяло е ясно, че търсенето на потенциално обитаеми планети трябва да е многоетапно, като освен всичко друго се вземат предвид и промяната на сезоните.

Космос