Колко злато може да се добие от един смартфон?

Колко злато може да се добие от един смартфон?

Златото се използва не само в бижутерията, но и в електронните устройства. На някой може да му се стори добра идея да започне добив от отживели времето си печатни платки, но дали това наистина е добра идея?

Потребител с ник Chef Alchemist купил 210 платки от смартфони по $1,5 за брой. В процеса на извличане на злато е необходимо да се извършат редица химични и физични процеси (почистване, разтваряне, филтрация и др.) с използване на киселина и други материали.

В крайна сметка ентусиастът е добил от тези платки само 0.41 грама злато, което на местния пазар това прави около 30 долара. Тоест, разходите за покупката на печатните платки 10 пъти надвишават стойността на полученото злато. При това тук не се слага цената на инструментите и химичните реактиви.

Впрочем, ако мащабът на преработката е достатъчно голям, извличането на злато от печатни платки на електронни устройства има смисъл. По данни на Mydrivers, от 1 млн мобилни телефона могат да се получат 16 тона мед, 350 кг сребро, 34 кг злато и 15 кг паладий.

В същото време процесът по добиване на злато от електронни устройства силно замърсява околната среда, а различните химични вещества влияят отрицателно на човешкото здраве. Затова тези производства вече се забраняват в редица държави.

Наука