Какво би станало ако Слънцето изведнъж угасне?

Какво би станало ако Слънцето изведнъж угасне?

От време на време учените работят над мислени експерименти, свързани с различни катастрофи. Например като този – какво би станало ако Слънцето изгасне изведнъж?

Преди всичко, заради внезапната загуба на притегляне всички планети от Слънчевата система, включително Земята ще започнат да се отклоняват от своите орбити, да се сблъскват помежду си, както и със спътници и други космически обекти. Земята едва ли би оцеляла в този хаос. Ако пък оцелее, най-вероятно ще излети по линейна траектория в далечния космос и ще блуждае докато не се “лепне” към друга звездна система.

Друг вариант на събитията: след изчезването на Слънцето и изместването на планетите от орбитите им, ще се формира нов център на тежестта. Възможно е това да е Юпитер или друга планета гигант, образувала се от сблъсъка между Юпитер с други обекти, въртящи се около Слънцето.

Ако пък Слънцето не изчезне, а само спре да излъчва светлина и топлина, Земята и останалите планети ще останат на своите орбити. Пълният мрак ще настъпи едва след 8 минути след “изключването” на звездата – това е времето, необходимо, за да достигне светлината ѝ до Земята. Едновременно с това температурата силно ще започне да спада. В течение на седмица температурата на въздуха ще спадне от +15 градуса до нула. За година ще получим още -100 градуса. В крайна сметка температурата ще се стабилизира около -240 градуса.

Фотосинтезата веднага ще спре, което ще доведе до гибелта на повечето растения. Малки групи хора вероятно ще могат да оцелеят известно време в близост до екватора като ползват геотермална енергия. Сигурно и някои растения ще могат да се отглеждат под изкуствено осветление. Но разбира се, след 20-на години всички ще загинат.

Космос Наука