Три конструкции с интегралната схема ТА7538 (LA1185)

Три конструкции с интегралната схема ТА7538 (LA1185)

Интегралната схема ТА7538 (LA1185) може да бъде използвана за смесител и балансен модулатор, затова е много удобна за създаване на прости конструкции на КВ приемници и SSB трансивъри. Показваме ви две схеми на основна платка на SSB трансивър и един прост КВ приемник с пряко преобразуване.

HF Електроника