Слънцето ще загине след 10 млрд години, преди това ще унищожи Земята

Слънцето ще загине след 10 млрд години, преди това ще унищожи Земята

В рамките на проекта Gaia Milky Way, астрономите от Европейската космическа агенция са съставили прогноза за живота на Слънцето. Основната мисия на Gaia Milky Way е да състави карта на Млечния път. 

Астрономите следят положението и движението на звездите в небето, като едновременно с това правят подробни наблюдения на яркостта на всяка звезда и спектрална класификация. Тези показатели могат да се използват за определяне на такива фактори, като химичен състав и температура на звездите, с помощта на които може да се оцени тяхната възраст. 

С възрастта масата на звездата остава същата, но нейната температура се променя. Тази величина зависи от ядрения синтез в звездното ядро и се увеличава в приближаването на звездата към своя край.

Слънцето се класифицира като жълто джудже с възраст около 4,57 млрд години и температура на повърхността 5772 келвина. Учените са изучили подобни звезди с ниски температури от 3000 до 10 000 келвина. По правило подобни звезди за по-малки и живеят по-дълго.

Сравнявайки го с подобните нему звевзди, астрономите са изчислили кога ще настъпи краят на нашето Слънце. Неговата температура ще достигне своя пик към 8 млрд години, след което то ще се превърне в червен гигант около 10-11 млрд години. В крайна сметка звездата ще привърши водорода, който й е необходими за синтеза и тя ще умре.

Според астрономите, яркостта на Слънцето се увеличава с около 10% на всеки милиард години. Това увеличава и температурата на звездата, нейните размери също ще нарастват, което означава, че Земата, която не е далеч от него, ще стане непригодна за живот.

Космос