Сигнал генератор модул 1 Hz – 150 KHz (двоен)

Сигнал генератор модул 1 Hz – 150 KHz (двоен)

Два генератора в един модул, с независимо регулиране на честотата и коефициента на запълване на всеки.

Характеристики:

– Захранващо напрежение: 5 – 30V, възможно е захранване от micro USB порт (5V)

– Честотен обхват: 1Hz ~ 150KHz;

– Точност на честотата: ± 2%;

– Изходно напрежение: 5V p-p

– Изходен ток: <30mA;

– Работна температура : -30 ~ + 70 ℃.

Настройка на модула

Модулът има три бутона [Set], [Up], [Down];

Натиснете [Set] за да се покажат последователно четири параметъра FR1:

– PW1 честота 1

– dU1: PW1 коефициент на запълване 1

– FR2: PW2 честота 2

– dU2: PW2 коефициент на запълване 2

С бутоните [Up] и [Down] можете да променяте значението на всеки от тези параметри. При задържане на тези бутони показанията на индикатора се променят много по-бързо.

Честотният диапазон е разбит на три подобхвата, които се превключват с продължително натискане и отпускане на [Set]:

– XXX (няма десетична запетая): 1Hz ~ 999Hz;

– XX.X (една десетична запетая): 0.1KHz ~ 99.9KHz

– X.X.X. (три десетични запетаи): 1KHz ~ 150KHz

Примери за честоти:

– Индикация „100“ показва,че на изхода PW има честота 100Hz

– Индикация „54.1“ означава 54.1KHz

– Индикация „1.2.4.“ означава 124KHz

Коефициентът на запълване (Duty Cycle) може да е в обхвата от 0 до 100 (ако не знаете какво да сложите, задайте 50). При “0” на изхода на генератора няма сигнал.

Електроника Фабрични устройства