Услугата за компенсиране на CO2 ще бъде включена като стандарт в новите лаптопи Lenovo Yoga

Услугата за компенсиране на CO2 ще бъде включена като стандарт в новите лаптопи Lenovo Yoga

От тази година услугата за компенсиране на CO2 на Lenovo ще бъде включена като стандарт в новите лаптопи Lenovo Yoga от 7-мо поколение в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA). Клиентите, закупуващи новите продукти на Yoga, ще пазаруват с увереността, че средните емисии на всяко устройство през жизнения му цикъл – от производството, доставката и средната употреба до пет години – ще бъдат компенсирани. Това се случва благодарение на едната от няколкото одобрени инициативи на ООН, свързани с изменението на климата (UNFCCC). Финансираните проекти са в полза на общности по целия свят и се осъществяват чрез инициативи, които подкрепят производството на възобновяема енергия.

През 2020 г. Lenovo беше един от първите доставчици на персонални компютри, който предложи услуга за компенсиране на CO2 като решение за своите търговски клиенти, за да им помогне да постигнат собствените си екологични цели. По-късно компанията разшири услугата в потребителското си портфолио като лесен и прозрачен начин за справяне с изменението на климата чрез компенсиране на CO2. Този проект е само част от по-широката екологична, социална и управленска (ESG) стратегия на Lenovo. Амбицията на бранда е да се превърне в „net zero” компания до 2050 г.

Въз основа на предишната опционална услуга за компенсиране на CO2, въглеродните емисии вече ще бъдат компенсирани като стандарт на новото 7-мо поколение Yoga устройства, включително Yoga Slim 7 Pro X, Yoga Slim 7 Carbon, Yoga Slim 7 Pro и Yoga 7.

Технологии Хардуер