Във Финландия пуснаха първия топлинен акумулатор с обикновен пясък

Във Финландия пуснаха първия топлинен акумулатор с обикновен пясък

В света не спира търсенето на начини за съхраняване на излишната енергия или топлина. За това задължава “зелената” тенденция, която изисква преминаване към възобновяеми, но не много стабилни източници на енергия. Финландската компания Polar Night Energy пусна първата в света комерсиална установка за натрупване на топлина с използване на обикновен пясък. Нагретият до 500-600 градуса по Целзий пясък може с месеци да отдава топлината в системата за отопляване на сгради и подаване на топла вода.

Установката представлява добре топлоизолиран резервоар с височина 7 метра и диаметър 4 метра. Той е напълнен с обикновен пясък, но почистен от мръсотия и горящи материали. В центъра на резервоара е инсталиран прост топлообменник, който отдава на пясъка излишъците топлина от системата за централно топлоснабдяване и сървърите на компанията. Пясъкът в резервоара е достатъчен, за да запаси 8 мегаватчаса енергия при номинална мощност на отдаване 100 kW.

Топлината може да се съхранява с месеци с минимални загуби. Системата не е предназначена за генериране на електричество, което само би увеличило загубите. В представения вид системата се характеризира с висок КПД – около 99% и се използва за отопление на жилища, обществени места и нагряване на вода.

Според разработчиците, проектът лесно може да бъде мащабиран. Повече резервоари с пясък могат да съхраняват до 50 гигаватчаса енергия при загряване на пясъка до 1000 градуса. Подобни топлинни акумулатори могат да се създават в пусти места или подземни помещения. Това съществено ще намали себестойността на натрупваната енергия, която даже при малка установка позволява да се получава топлина с цена около $10 за киловатчас.

Енергия