Седмичен програмируем таймер, 16 програми

Седмичен програмируем таймер, 16 програми

Таймерът може да бъде използван за периодично включване/изключване на осветление, отопление, напояване и друга автоматизация на устройства и процеси. Вградената батерия позволява да се запазят значенията на часовника при прекъсване на електрическото захранване. 

Характеристики

Захранване: AC 220V

16 настройваеми програми за включване/изключване

Минимален интервал: 1 минута

Мощност на контактите на релето

   – 16А реотани (220V)

   – 10А двигатели (220V)

   – 2000W за лампи

Контакти на релето: нормално отворени

Корпус: ABS пластмаса

Размери 66×60×32мм

Дисплей: LCD

Вградена батерия 1.2V 40mA(зареждаема)

Работна температура: -25 ℃ ~60 ℃

Хистерезис: 1 сек/ден

Таймерът може да бъде използван за периодично включване/изключване на осветление, отопление, напояване и друга автоматизация на устройства и процеси. Вградената батерия позволява да се запазят значенията на часовника при прекъсване на електрическото захранване. 

Преди всичко настройте часовника:

D+ ден от седмицата

H+ час

M+ минути

Задръжте бутона със символ Часовник (посредата) и бутона за Ден/Час/Минути, за да настроите часовника. Бутоните Часовник + Д/Ч/М се натискат едновременно.

Настройка на таймера:

На разположение имате 16 програми, които можете да настроите независимо една от друга. 

Първо се настройва времето за включване (ON), след това времето за изключване (OFF)

Натиснете бутона „P“ – ще се покаже 1ON (програма 1) – настройте час и ден, когато релето ще се включи

Използвайте бутоните H+/M+, за да настроите час/минути

Натиснете D+ колкото пъти е нужно, за да изберете ден от седмицата

Натиснете отново „P“ – ще се покаже 1OFF (програма 1) – настройте час и ден, когато релето ще се изключи

Използвайте бутоните H+/M+, за да настроите час/минути

Натиснете D+ колкото пъти е нужно, за да изберете ден от седмицата

С натискане на бутона „P“ отново ще можете да настроите следващите програми с номера 2-16, ако разбира се имате нужда от тях. След като приключите натиснете бутона с часовник, за да излезете от настройките.

С бутона Manual можете ръчно да включите или изключите релето. При Auto се изпълняват зададените програми.

Фабрични устройства