Microsoft ще съхранява музика на кварцови пластини за бъдещите поколения

Microsoft ще съхранява музика на кварцови пластини за бъдещите поколения

За случаи на катастрофа от световен мащаб хората отдавна създават хранилища за семена на различни видове растения. Едно от най-мащабните такива хранилища е разположено в Норвегия – Global Seed Vault, което към днешен ден съдържа 1 145 693 “резервни семена” от всички краища на света.

Подобна идея смята да развива и Microsoft заедно със свои партньори. За случай на глобална катастрофа ще бъде създадена колекция от музикални произведения – Global Music Vault.

За запис на огромните обеми музика, Microsoft смята да използва технология, разработена в рамките на инициативата Project Silica – компанията започва тестови записи на кварцови стъклени пластини. Макар магнитната лента все още да се счита за предпочитана за архивиране на информация, тя не е толкова надеждна, колкото кварцовият носител.

От компанията подчертават, че такива пластини могат да се нагряват, варят, драскат, замърсяват и подлагат на различни видове лъчения без загуба на информацията. Освен това, локацията в Норвегия се счита за една от най-безопасните заради умерената геополитическа активност на страната.

Размерите на всяка кварцова пластина са  75 х 75 мм, а дебелината – 2 мм. На нея може да се запише до 100 GB информация. Данните се добавят с помощта на лазер, който формира в стъклото триизмерен мини-релеф. Четенето на записите става чрез поляризирана светлина, а машинен алгоритъм разшифрова сигнала. Поданни на организаторите на проекта, данните могат да се съхраняват “много хиляди години”. В частност, през 2019 г Microsoft успешно кодира и декодира оригиналната версия на “Супермен” на Warner Brothers.

В Global Music Vault ще се добавя музика от цял свят. Създателите на хранилището възнамеряват да добавят десетки петабайти информация ежегодноа, първите записи ще бъдат направени през 2023 г. 

Технологии Хардуер