В пакетчетата чай се открива ДНК на хиляди насекоми

В пакетчетата чай се открива ДНК на хиляди насекоми

Насекомите не влизат в състава на традиционната кухня на европейските народи. Но тукашните жители неволно ги консумират – заедно с една от най-популярните горещи напитки. Германски биолози са анализирали ДНК “на средата” (environmental DNA, eDNA), количествени следи на която се съдържат в пакетчетата обикновен чай. Те са успели да засекат гени на хиляди видове насекоми, а във всяко отделно пакетче – стотици. Учените са публикували статия за изследването в списание Biology Letters.

eDNA, която може да бъде изолирана върху най-различни обекти в околната среда, служи за удобен инструмент за мониторинг на локалните екосистеми. Тя може да се улови даже във въздуха, за да се установи видът на местните насекоми, да се определи присъствието на гризачи в тяхно леговище или даже хора в стая. В новата си работа Хенрик Крехенвинкел и неговите колеги от Трирския университет (Германия) са открили eDNA в обикновения пакетиран чай.

На практика, за да остане ДНК на насекомото на лист от растение, достатъчно е то да го гризне малко. ДНК бързо се разрушава от ултравиолетовите лъчи на слънцето и се отмива от вода, но раздробените листа на чая могат да я съхраняват дълго време, до момента, когато ДНК попада в нашата чаша. Учените се убеждават в това, след като откриват, че в купените в най-близкия магазин пакетчета, освен 100-150 милиграма чай, се намират фрагмент ДНК, оставена от стотици (до 400) видове насекоми. Общо във всички образци са намерени следи от хиляди видове.

Самият Хенрик Крехенвинкел признава, че предпочита кафе пред чай. Кафените зърна преминават термична обработка (печене), по време на която всяка ДНК се разпада. Впрочем, задачата на авторите не е била да демонстрират замърсеността на чая. Те са уверени, че аналогичен подход ще позволи да се анализират образци от растения, които се съхраняват в стари хербарии и по eDNA да се разбере какви насекоми са кацали по тях. Такова изследване може да се направи и за съвременните растения в полеви условия. “Уликите” дават яснота относно екосистемите и техните промени във времето. 

Наука