Цифров термостат -50~110°C

Цифров термостат -50~110°C

Термостатът може да се използва както за отопление, така и за охлаждане.

Релето е нормално отворено. LED индикаторът показва кога релето е включено.

 

Характеристики:

Възможност за задаване на желана температура за поддържане

Цифров индикатор на поддържаната температура

Температурен обхват: -50 ~ 110 ℃

Точност: 0.1 ℃

Честота на обновяване: 0.5 сек

Захранване: DC 12V (правотоков адаптер, добре филтриран)

Сензор: NTC (10K 0.5%), влагозащитен

Околна температура: -10 ~ 60 ℃, влажност 20% -85%

Консумация : ≤10mA в чакащ режим, : ≤65mA при задействие

Размери:  48 х 40 мм

 

Настройка на термостата:

Използвайте бутоните + / –, за настроите желаната температура за поддържане.

Задръжте за 5 секунди бутона SET, за да влезете в главното меню. Използвате бутоните + / -, за да преминете в различните режими.

 

За инкубатор са важни режимите P0 и P1

 

P0         охлаждане (С) / отопление (Н)

настройка          C / H                      

настройка по подразбиране C. За инкубатор трябва да се превключи на H (отопление).

 

P1         хистерезис (в градуси. Хистерезисът е разликата в температурите за включване и изключване. Например може да включи на 37 градуса, но да изключи не на 36,9, а на 35 градуса). 

настройка         1-15                     

настройка по подразбиране 2 (градуса). За инкубатор трябва да се използва минималното значение.

 

P2         минимален температурен лимит

настройка          -50                      

настройка по подразбиране -50

 

P3         максимален температурен лимит

настройка         110                      

настройка по подразбиране 110

 

P4         температурна корекция         

настройка         от -7 до  7 ° c            

настройка по подразбиране 0

 

P5         забавен старт

настройка          0-7 минути           

настройка по подразбиране 0

Електроника Фабрични устройства