Геофизик от Япония предложи прост начин за сихронизация на всички часовници по света

Геофизик от Япония предложи прост начин за сихронизация на всички часовници по света

Геофизикът Хироюки Танака от Токийския университет предлага идеята за едновременна синхронизация на часовниците по цялото земно кълбо с помощта на космическите лъчи. Според него, принципът е прост, а технологиите за целта вече съществуват.

Атомните часовници могат да запазват точно време в продължение на десетилетия, но те са скъпи и възникват проблеми с тяхната синхронизация в отдалечени райони. Синхронизирането по спътникови сигнали също има проблеми в районите на полюсите, под вода и в планините.

Хироюки Танака предлага нов начин – космическа сихронизация на времето (CTS). Той е базиран на използване на така наречените атмосферни валежи, възникващи от космическите лъчи, попадащи в атмосферата. Тези лъчи създават “душ” от разнообразни частици, в това число мюони, летящи към Земята с близка до светлинната скорост и затова достигат до земната повърхност едновременно. 

След като ги засекат, CTS-устройствата могат да се синхронизират помежду си в реално време. 

“Принципът е прост, а технологията, сензорите и електрониката вече съществуват. Тази идея при желание може да бъде внедрена доста бързо”, – счита авторът.  Според него, часовниците могат да се синхронизират  по цялата планета, тъй като подобни валежи от частици се случват често.

Наука