Електронна кожа възприема докосвания почти като истинска

Електронна кожа възприема докосвания почти като истинска

Човешката кожа служи както за защита на организма, така и като източник на информация. Учените отдавна се опитват да създадат електронна версия на кожата, което ще намери широко приложение в роботиката и създаването на протези. Свой и доста необочаен ванриант на електронна кожа представиха германски изследователи, на която вече е посветена статия в Nature Communications.

За да придадат на изкуствената кожа чувствителност в широк спектър от въздействия – от температурни до тактилни и сила на натиск, учените са я натъпкали с миниатюрни власинки. Всяка власинка прониква в еластичната основа на кожата, а на края ѝ е разположен магнит във вид на луковица.

Около всяка магнитна луковица се създава датчик за магнитно поле, който засича движението микромагнита на края на власинката. По този начин електронната схема на датчика, по-точно масив от датчици, точно определя мястото на докосването, направлението на докосването, неговата сила и други особености.

Новата технология лесно може да влезе в масово производство – кожата ще се произвежда в рулони. Заготовките за бъдещите обемни магнитни клетки ще се печатат на плоската повърхност и след това като оригами ще се сглобяват в обемна структура.

Роботика