80м SSB трансивър Jedrek

80м SSB трансивър Jedrek

80м SSB трансивър Jedrek

Изходна мощност: 0.5W

Чувствителност: 1uV

HF Електроника