Свързване на 100V/10A волт-амперметър

Свързване на 100V/10A волт-амперметър

Ето как да свържете китайски модул 100V/10A волт-амперметър, за да работят двете показания от едно захранване. Обърнете внимание, че червеният дебел кабел е минус на изхода.

При разминаване на показанията с реалните, можете да донастроите волтметъра и амперметъра със съответните тримери отзад на платката.

Електроника Как да... Справочник