Резистори – някои особености

Резистори – някои особености

Стойност на резисторите:

Съпротивлението се измерва в омове:

100R (ом)  = 100 ома

1k (килоом) = 1000 ома

1М (мегаом) = 1000k

Някои обозначения, които объркват начинаещите:

5R = 5 ома

4k7 = 4,7k (килоома)

K100 = 100 ома

М100 = 100k

Резисторите се различават по своята мощност – това се отнася както за постоянните, така и за тримерите и потенциометрите:

0,125W (1/8W)

0,25W (1/4W)

0,5W (1/2W)

1W

2W

5W и по-големи.

Резисторите могат да са постоянни и променливи

Постоянни резистори:

Преди върху резисторите се изписваше тяхната стойност, но днес по-често се срещат такива с цветен код. В Интернет можете да намерите много калкулатори за цветен код на резисторите, но тук привеждаме една таблица, чрез която бързо ще се ориентирате в стойността на съпротивлението.

Разбира се, най-лесно е да измерите непознатия резистор с цветен код с измервателен уред, още повече, че ако цветовете са по-тъмни лесно могат да бъдат сгрешени и съответно да се получи друга стойност.

Тример-потенциометрите се използват за донастройка. Могат да бъдат както обикновени с малък ход на въртящата се част, така и многооборотни. Последните се използват, когато е нужно да се направи прецизна настройка.

Потенциометърът се използва за постоянна настройка на някакъв параметър в схемата – това може да е сила на звука, честотна лента, честота и т.н. Потенциометрите също биват обикновени и многооборотни.

Внимание: в повечето случаи средният извод на потенциометъра е променливият. Иначе потенциометрите нямат посока на свързване, тоест няма значение как ще свържете крайните изводи на потенциометъра.

Електроника Справочник