Закон на Ом

Закон на Ом

Закон на Ом за прав и променлив ток без фазово изместване

Законът на Ом най-лесно се помни с фугурата по-горе.

От нея следва:

U = I * R

I = U / R

R = U / I

Всички производни на закона на Ом можете да видите на диаграмата по-долу.

Електроника Справочник