Microsoft ще съхранява музика на кварцови пластини за бъдещите поколения
Технологии Хардуер

Microsoft ще съхранява музика на кварцови пластини за бъдещите поколения

За случаи на катастрофа от световен мащаб хората отдавна създават хранилища за семена на различни видове растения. Едно от най-мащабните такива хранилища е разположено в Норвегия - Global Seed Vault, което към днешен ден съдържа…