Три конструкции с интегралната схема ТА7538 (LA1185)
HF Електроника

Три конструкции с интегралната схема ТА7538 (LA1185)

Интегралната схема ТА7538 (LA1185) може да бъде използвана за смесител и балансен модулатор, затова е много удобна за създаване на прости конструкции на КВ приемници и SSB трансивъри. Показваме ви две схеми на основна платка…

SSB трансивър Santerre
HF Електроника

SSB трансивър Santerre

Показаната конструкция представлява SSB трансивър за 7 MHz, но разбира се, може да бъде пренастроен за който и да е друг любителски обхват. Освен основната платка, по-долу са показани варианти за SSB филтъра, както и…