Свързване на 100V/10A волт-амперметър
Електроника Как да... Справочник

Свързване на 100V/10A волт-амперметър

Ето как да свържете китайски модул 100V/10A волт-амперметър, за да работят двете показания от едно захранване. Обърнете внимание, че червеният дебел кабел е минус на изхода. При разминаване на показанията с реалните, можете да донастроите…

Кондензатори – някои особености
Електроника Справочник

Кондензатори – някои особености

Стойност на кондензаторите Кондензаторите се измерват във фаради. Понеже тази стойност е много голяма, в практиката най-често се използват части от фарада: 1pF (пикофарад) 1000pF (пикофарада) = 1nF (нанофарад) 1000nF = 1uF (микрофарад) Някои обозначения,…