Хората стават по-мързеливи, когато работят заедно с роботи

Хората стават по-мързеливи, когато работят заедно с роботи

Според учени от Техническия университет в Берлин, хората по-малко се стараят, когато работят в екип с роботи. С други думи, ние прекалено много се доверяваме на машините.

Изследователите са направили експеримент – поискали са от група хора да намерят грешки в печатни платки. На половината от тях е казано, че в проверката на платките са участвали и роботи. В резултат, хората, които са работили заедно с роботи са намерили по-малко дефекти и като цяло са се отнесли към работата по-малко отговорно.

Според иследователите, участвалите в експеримента “гледат и не виждат”. Това е свързано с факта, че хората по-слабо участват в работата ако са убедени в надеждността на колегата си или в проверен източник. В случая гарант за качеството е бил роботът.

Освен това, учените отбелязват, че хората се отпускат при екипна работа. Те отделят по-малко внимание на работните задачи, като предполгат, че техният принос няма да бъде оценен по достойнство.

Роботика