SOFTONE Group: Стратегическа инвестиция в Global Sustain, водеща компания в областта на ESG

SOFTONE Group: Стратегическа инвестиция в Global Sustain, водеща компания в областта на ESG

Новата стратегическа инвестиция на Групата, открива нови хоризонти в сферата на софтуерният бизнес, като прави практиките на ESG достъпни за всички компании чрез най-съвременни технологични платформи.

SOFTONE Group, лидерът в облачните бизнес решения в Югоизточна Европа, обявява стратегическата си инвестиция в Global Sustain, лидер в областта на консултантските услуги и решения за ESG (E-Environmental, S-Social, G-Governance). Чрез тази инвестиция, SOFTONE Group придобива значителна част от акционерния капитал на Global Sustain. Заедно те ще създадат нова компания, посветена на разработването на ESG платформи, с основен фокус върху автоматизирането на събирането, оценката и управлението на данни, свързани с екологични (E), социални (S) и корпоративни управленски (G) практики.

Партньорството между SOFTONE, лидер в областта на авангардния бизнес софтуер, и Global Sustain с нейното доказано ноу-хау в областта на ESG стратегии, отчети и анализи, ще създаде облачни платформи, които ще предоставят възможност на всички компании да спазват променящите се регулаторни ESG изисквания и ще ги подпомогнат в създаването на дългосрочни стратегии за устойчив растеж.

Главният изпълнителен директор на групата SOFTONE Панос Мартинис, приветства Global Sustain, като заяви: „С тази стъпка ние откриваме нови хоризонти в софтуерната индустрия, обединявайки двете водещи компании в областта на бизнес софтуера и ESG под една обща цел. Отчитайки нарастващото значение на ESG и съчетавайки експертния опит на Global Sustain в областта, с иновативните облачни технологии на SoftOne, ние предвиждаме платформи, които ще позволят на всички предприятия да стандартизират и автоматизират събирането, оценката и обмена на данни, свързани с ESG. Още по-горди сме от това, че чрез разработването на тези платформи ще поставим въпросите на околната среда, обществото и доброто корпоративно управление в центъра на дейността на всяка компания.“

Основателят и главен изпълнителен директор на Global Sustain, г-н Майкъл Спанос, заяви: „Обединяването ни със SOFTONE Group ни дава конкурентно предимство в епохата, в която ESG критериите и данните са нова реалност за все повече фирми. Чрез съвместното създаване на серия от усъвършенствани услуги и иновативни дигитални решения, ще дадем възможност на всеки бизнес да запази конкурентното си предимство в своята индустрия и ефективно да отговори на бъдещите изисквания за съответствие с нормативните изисквания. Вярваме, че ранното възприемане на ESG технологии и платформи, ще позволи на организациите да се ориентират ефективно в променящите се регулации, като същевременно се съобразят с налагащите се пазарни практики и тенденции.“

Бизнес