Защо дигиталната трансформация е необходимост за МСП?

Защо дигиталната трансформация е необходимост за МСП?

Пандемията действително ускори използването на дигитални продукти и услуги от страна на крайните потребители, което доведе до необходимостта за малките и средните предприятия (МСП) да предприемат дигитална трансформация, за да гарантират своите растеж и конкурентоспособност. Разберете за някои от най-съществените предимства на дигиталната трансформация и как можете да я приложите в своя бизнес.

Потребителското изживяване

Дигиталната трансформация може да засегне почти всеки аспект на бизнеса, като най-важното въздействие, което има, е върху потребителското изживяване. Много от технологичните иновации, които се случиха през последните години, като електронна търговия и персонализирано съдържание, са насочени предимно в полза за потребителите.

Потребителското изживяване не се ограничава само до посещение на сайт и осъществяване на покупка от страна на клиентите. То е комбинацията от всички взаимодействия и преживявания, които клиентите имат с бизнеса – от първия път, в който попадат на марката, до момента на завършване на покупката и последващите след продажбени процеси.

В допълнение, потребителското изживяване включва освен управлението на взаимодействието с клиентите, така и изживяването, което имат потребителите на вашият уеб сайт и каналите за дигиталният маркетинг. Дигиталната трансформация позволява внедряването на иновативни технологични решения, които управляват всеки етап, свързан с потребителското изживяване, като по този начин ви помагат да изградите доверие в клиентите си.

Спестяване на време и разходи, чрез автоматизация на задачи

Повечето малки предприятия вече използват някаква форма на автоматизация. Въпреки че автоматизацията на работния процес вече играе изключително важна роля в дигиталната трансформация, все още има малки и средни предприятия, които не са се възползвали от наличните възможности за автоматизация на различни задачи (изпълнявани ръчно) по опростен и леснодостъпен начин. Технологиите за дигитална автоматизация, ви позволяват да оптимизирате бизнес процесите си и така да спечелите конкурентно предимство. Важен момент е, че спестявайки значително време, освобождавате ресурси, които да пренасочите към други печеливши дейности.

Ефективни и лесно достъпни комуникационни канали

В съвременният свят потребителите са свикнали да работят в дигитална среда, където всеки ден са обект на рекламно съдържание и информация за стотици брандове. Ако знаете кои са вашите идеални клиенти, както и кои дигитални канали предпочитат да използват, то това прави комуникационният процес много по-лесен, тъй като можете да насочите маркетинговите си усилия точно в целта, без да е необходимо да изразходвате огромни ресурси. Имайки предвид това, от съществено значение е да осъществите прехода от традиционните методи на комуникация, към подход, фокусиран върху предоставянето на убедителни кратки послания, предназначени да ви помогнат да се свържете и взаимодействате по-ефективно с вашата аудитория.

Комуникацията чрез дигитални платформи ви помага да достигнете по-широка аудитория, като в същото време позволява да се филтрират тези, които не са заинтересовани от вашите предложения. Пътят към успеха изисква работа по вашата стратегия, идентифициране на вашите идеални клиенти и техните уникални нужди, след което да се създаде на съдържание, което да влияе ангажиращо на желаната аудитория.

Устойчивост на бизнеса

Това, което последната пандемия ни научи е, че бизнесът трябва да бъде подготвен лесно да приспособява бизнес модела си. Способността да се адаптира е от съществено значение за справяне с нуждите на бързо променящата се социална и икономическа среда и цялостното й въздействие върху малкия бизнес.

Не забравяйте, че дигиталната трансформация не е просто още един ИТ проект. Напротив, това е комбинация от различни проекти, които трансформират всеки аспект от бизнес ви, с цел повишаване на вашата дигитална готовност за промяна.

Вашият клиент, услуга и конкурентни стратегии, както и бизнес брандингът, и маркетингът ви, трябва да бъдат синхронизирани, в съответствие с вашата дигитална стратегия, която трябва да бъде изградена в унисон с вашите бизнес цели. Тогава ще разполагате с всеобхватна стратегия, която да се поддържа от съответните дигиталните платформи.

Такъв тип платформи са съвременните ERP, CRM и B2B решения, които предоставят на адаптивните компании способността да реагират адекватно и да въвеждат иновации в бизнеса си, като по този начин повишават своята рентабилност. Такива са и решенията, предлагани от SoftOne.bg.

Бизнес