Астрономи създадоха изображение на Млечния път с помощта на неутрино

Астрономи създадоха изображение на Млечния път с помощта на неутрино

Международна група астрономи създаде изображение на нашата галактика с помощта на неутрино с най-високите за този тип частици енергии.

Нашата галактика Млечен път може да се види нощно време във вид на пътека от звезди от хоризонт до хоризонт. Неутринната обсерватория IceCube, разположена до американската антарктическа станция Амундсен-Скот успя да създаде изображение на галактиката благодарение на излъчваните от нея високоенергийни неутрино.

Регистрирани са частици неутрино с енерги, които милиони и милиарди пъти са по-високи, отколкото при неутрино, образуващи се от термоядрените реакции в звездите. Учените са използвали 5000 сензора, поставени под антарктическия лед и нови начини за анализ на данните. Тъй като в галактиката постоянно си взаимодействат помежду си космически лъчи, гасове и космически прах, това неизбежно поражда гама лъчи и неутрино.

Проблемът се заключаваше в това, че за разлика от обикновените източници на светлина – звезди и други подобни, външните източници на неутрино от другите галактики са много “по-ярки” (имат по-голяма енергия), отколкото неутрино от източници в Млечния път. За да се реши този проблем авторите са разработили сложен метод за елиминиране на “излишните” източници на неутрино, в това число и методи за машинно обучение.

В изследването са използвани данни, събирани 10 години и включващи 60 000 неутрино, които са преминали през земната атмосфера и са засечени от сензорите на обсерваторията. След като са определили тяхната траектория, учените са създали триизмерна карта на движението на неутрино и са я съпоставили с предполагаемите източници на тези частици.

Според резултатите от изследването, нашата галактика излъчва 10-100 пъти по-малко високоенергийни неутрино, в сравнение с други по-активни галактики. Сега задачата на астрономите е да намерят конкретните източници на неутрино в Млечния път, които могат да се окажат околностите на черни дупки, активно поглъщаши околната материя.

Космос Наука