Гъвкав интерфейс и изкуствен интелект в новия браузър Opera One

Гъвкав интерфейс и изкуствен интелект в новия браузър Opera One

Opera представи своята нова разработка – браузър с навание Opera One. По твърдения на разработчиците, този браузър е напълно преработен и ще стане основното предложение на Opera за инсталиране в компютри с Windows, macOS и Linux.

Opera One ще замени текущата версия на бразъра Opera в края на 2023 г. Браузърът се отличава с модулен дизайн и гъвкава навигация. Интерфейсът се настройва в зависимост от контекста и потребностите на потребителя. И още едно нововъведение – островчета с табове (Tab Islands), групиращи ги по тематика. Наприемр, при търсене къде да обядваме, местата с ресторанти, закусвални и съответните менюта ще се отварят в специален остров.

Както обещават разработчиците, островчетата с табове ще са ясно различими в интерфейса на браузъра – с отделни цветове и ясни граници.

Островчетата с табове се създават автоматично, за да съхраняват линковете от една тематика. Отворените уеб сайтове също могат да се обединяват в острови, като с CTRL се изберат бужните табове. Табовете могат да се местят между островите.

В бъдеще в Opera One ще бъдат добавени и мощни функции за изкуствен интелект. В този случай информацията е оскъдна – според едни твърдения в близките месеци компанията ще представи изкуствен интелект собствена разработка, според други браузърът Opera One ще получи интеграция с ChatGPT и ChatSonic.

Софтуер