Учени създадоха робот от течен метал

Учени създадоха робот от течен метал

Учени създадоха робот, който може да преминава от твърдо състояние в течно, подобно на “Терминатор Т-1000”. Един о тпримерите при демонстрацията на възможностите на течния робот е заимстван именно от киното – създаденото от новия материал лего-човече напуска клетката като изтича през решетката.

Меките роботи не са новост за науката и индустрията, но те имат един недостатък – материалът е много податлив и като следствие, тези роботи отстъпват по скорост, точност на движенията и сила на обикновените. Но международен екип инженери са разработили материал на базата на галий, който подобрява значително възможностите на меките роботи.

Учените са добавили галий в намагнитени микрочастици и този материал е наречен “магнитноактивна фазова преходна материя”. Той съчетава в себе си механична здравина, гъвкавост на структурата и висока (за мек робот) скорост на придвижване. И накрая, отбелязва се отлична “морфологична приспособимост в течна фаза”. Това означава, че в течно състояние роботът може да се рагражда на части, а след това отново да се слива в едно, като променя формата си колкото е необходимо. Формата и движенията на устройството се контролират с помощта на магнитно поле.

С помощта на тази техника изследователите са успели да принудят робота да споява вериги, да формира от себе си универсален болт, да преодолява препятствия и да изважда предмети от стомаха на манекен. Именно в медицината разработчиците виждат основното приложения на тяхната разаработка. Но не в сегашното нейно състояние, а в следващите версии, които ще могат да бъдат пуснати на пазара.

Роботика Технологии Хардуер