Цифров термостат

Цифров термостат

Характеристики:

Модел: XY-WT01

Захранващо напрежение: DC 6V-30V

Максимален товар на релето:10A

Честота на обновяване на екрана: 0.5 сек.

Температурен сензор: NTC-10K B3950

Температурен обхват: -50~110℃

Точност на поддържане на температурата (макс): 0.1℃

Дължина кабела на сензора: 0.5 м

Размери: 79х44х26 мм

Като цяло китайските инструкции са оплетени, допускам, че това се дължи най-вече на превода към английски език. Много често има грешки както в самите инструкции, така и в картинките с пояснения.

 

Настройки на термостата

На дисплея се извеждат няколко параметъра, поради липса на надписи ще ги опиша така:

На горния ред – околна температура

На долния ред – режим и температура на превключване

 

Бутони

Отляво – бутони Нагоре/Надолу

Отдясно:

отгоре Настройки

отдолу Включено/Изключено

 

С бутона Включено/Изключено можете бързо да спрете работата на термостата.

 

Бутон Настройки

Натиснете кратко бутона Настройки (горен вдясно)

Буквата H (или C) ще започне да мига. Настройте:

H – отопление

C – охлаждане

Натиснете отново Настройки – ще започне да мига температурата на долния ред. Това е температурата, на която става превключването. Когато имате режим H (отопление), тя трябва да е по-висока от околната. При достигане на зададената температура релето ще изключи.

При режим C (охлаждане) зададената температура на превключване трябва да е по-ниска от околната. При достигане на зададената температура релето ще се включи.

 

Натиснете още веднъж бутона Настройки. Ще започне да мига температурата на горния ред. Това е настройката на хистерезиса, тоест можете да зададете разлика между температурата на включване и температурата на изключване. Например, искате релето да се включи на 25 градуса, но да изключи на 23 градуса. В този случай задавате хистерезис 2 градуса. Минималният хистерезис е 0.1 градуса – избира се, когато е нужно много точно поддържане на температурата, например когато термостатът се използва за инкубатор,

 

Мигането на параметрите продължава 5 секунди, след което спира и режимът се запаметява На горния ред се показва околната температура, измерена от сензора.

 

Още няколко параметъра:

Задръжте натиснат бутон Настройки за повече от 3 секунди. Ще могат да се настроят още три параметъра.

’ ALA ’: Настройка на температурна аларма. Модулът ще издава звук ако околната температура надвиши зададената в този параметър. Релето ще изключи. Натискането на който и да е бутон ще спре алармата.

’ OPH ’: Отложен във времето старт на термостата

’ OFE ’: Температурна корекция в границите -10.0 ~ 10.0℃. Можете да донастроите показанията на дисплея ако показваната температура се различава от истинската.

 

Този, както и други подобни терморегулатори могат да бъдат закупени от сайта NewHobby.eu

Фабрични устройства