Стартира изграждането на разширение на TETRA системата на Министерството на вътрешните работи

Стартира изграждането на разширение на TETRA системата на Министерството на вътрешните работи

„Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД е част от консорциума „Национална система за критични комуникации“, който ще реализира проекта.

На 28 ноември беше даден официален старт на проекта „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата TETRA система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“. Договорът е на стойност 108 405 677 лв. без ДДС и е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Развитието на ТЕТРА системата се реализира от консорциума „Национална Система за  Критични Комуникации“, част от който са две компании – „Телком инженеринг ООД“ с дял от 79.30% (85 965 702 лв.) и „Телелинк Инфра Сървисис ЕАД“ с дял от 20.70% (22 439 975 лв.). Водеща роля в консорциума има „Телком инженеринг ООД“ като ексклузивен представител на световния лидер в производството на ТЕТРА оборудване Airbus.

Проектът започва приоритетно с изграждане на базови станции от ново поколение за допълване на радиопокритието на съществуващата ТЕТРА мрежа на българо-турската граница. Дългосрочната цел е покритието да достигне над 95% от територията на България. „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД ще работи по изграждането на инфраструктурата за нови обекти, доставката и инсталирането на резервирано електрозахранване, мрежово оборудване и част от комуникационното оборудване за пренос на данни и глас“, коментира Дина Темелкова, изпълнителен директор на „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД.

TETRA е съкращение от Terrestrial Trunked Radio, или наземно канално радио. Системата осигурява нискочестотна криптирана комуникация, която се използва за обмен на информация от военни и органи на реда, в помощ на населението.

„Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД е утвърден лидер в изпълнението на инфраструктурни проекти. Бизнесът е фокусиран върху проектиране, изграждане и поддръжка на безжична и фиксирана мрежова инфраструктура, системи за сградна автоматизация, системи за периметрова охрана, енергийни системи от ВЕИ и решения за защита на критична инфраструктура.

Бизнес